Navigácia

Budúci prváci na zápise

Biela pastelka

Realizáciou zbierky sme pomohli Únii slabozrakých 83,22 eurami. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli.

ANJ vo 4. ročníku

Okresné kolo vo florbale

www.alfbook.sk

Opakovanie učiva hravo a zábavne pre žiakov, rodičov a učiteľov.

Informácie u triednych učiteľov.

Recyklohry

Pracujeme v projekte Recyklohry - zbierame použité baterky, drobné elektrozariadenia a použité tonery.

www.recyklohry.sk

 

Školské ovocie

Školské ovocie

                     Separujeme odpad! Separujeme odpad!

Každá trieda a chodba má odpadový kôš na triedenie odpadu. A triedime !

Deň Zeme - 22.apríl

    

  

 

Aktuálne správičky z našej školičky

ZŠ s MŠ Rišňovce v médiach

https://videoarchiv.markiza.sk/video/prve-televizne-noviny/epizoda/47940-prve-televizne-noviny

Archív TV Markíza: Prvé televízne správy zo dňa 21.04.2021 - 19. minúta a 40. sekunda

------------------------------------------------------------------

PREVENCIA

Navštívili nás preventistky z Okresného riaditeľstva PZ v Nitre. V triedach 2.B, 3.A a 4.A sa uskutočnili prevencie v kontexte šikany, správania, rešpektovania autorít a bezpečnosti pri prechode železničnými priecestiami.

                                                                                             

 

Anonymná schránka dôvery

Nenech to být - NNTB  

 

 www.nntb.sk/s/3ec5f6f 

 

Necíti sa niekto v triede dobre alebo sa mu ubližuje? Vďaka tejto stránke môžeš bez žalovania napísať osobám na škole, ktoré mu určite pomôžu. Naviac sa nikto nedozvie, že si to napísal práve ty.

NNTB_-_Video.mp4

Letak_pre_ziakov_-_Telefon.pdf

Letak_pre_ziakov_-_Cierny.pdf

 

POP II

​​​​​​ 

Základná škola s materskou školou Rišňovce 427

realizuje dopytovo-orientovaný národný projekt

 

„Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“

 

Realizuje sa vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

Doba realizácie projektu: 09.2021 – 08.2022

 

 

Riadiaci orgán: www.ludskezdroje.gov.sk

Sprostredkovateľský orgán: www.minedu.sk

Prijímateľ Národného projektu: www.mpc-edu.sk

Žiacky motivačný systém !

Týždeň dobrých skutkovTýždeň dobrých skutkov

       

Robiť dobro je jednoduché. A šíri sa rýchlosťou blesku. Naši žiaci ukázali, že majú dobré srdiečka a zapojili sa do akcie Dobrý skutok sa počíta, ktorú organizuje vydavateľstvo LiberaTerra, pri príležitosti Giving Tuesday (celosvetového sviatku štedrosti, dávania a dobrovoľníctva). V týždni od 26. novembra do 2. decembra žiaci nosili do školy hračky, s ktorými sa už nehrávajú. Tieto hračky budú odovzdané prostredníctvom pána Mgr. Ivana Ráca, PhD. a jeho žiakov z UKF detičkám v detskom domove v Žitavciach.

Medzinárodný deň knižnícMedzinárodný deň knižníc

Športom proti drogámŠportom proti drogám

       Príprava ovocných štiav Príprava ovocných štiav

Stážisti

Našu školu navštívili stážisti pochádzajúci z Nového Zélandu, Indonézie, Saudskej Arábie a Brazílie. Žiaci mali možnosť prostredníctvom prednášok v anglickom jazyku spoznať život ľudí, kultúru, zvyky a tradicie v týchto krajinách a zároveň zlepšiť svoje komunikačné schopnosti v anglickom jazyku.

 

Deviataci navštívili Múzeum holokaustu v Seredi.

Pondelok 23. 5. 2022

Návštevnosť našej stránky

Počet návštev: 2404135

      Vitajte na stránkach našej školy!   

           Myslím, teda som - názov  iŠkVP

Radosťou, hrou a tvorivosťou na ceste za poznaním.

Profilácia školy

Rozvoj tvorivosti, zážitkové učenie, integrácia poznatkov a pozitívna klíma. Rozvoj jazykových a prírodovedných zručností, regionálna výchova, pohyb a zdravie.

=
Úspešné začlenenie do praktického života a na trh práce.

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Majstrovstvá kraja - stolný tenis.

  Dievčatá 9.ročníka sa zúčastnili stolnotenisového turnaja. Majstrovstvá okresu sme vyhrali. Následne dievčatá postúpili na majstrovstvá kraja, kde sme v silnej konkurencii nepostúpili zo skupiny. Po dlhšej prestávke spôsobené pandémiou sme dosiahli veľký úspech. Veríme , že budeme v tom pokračovať.

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Technika 9.ročník.

  Výsadba stromčekov

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Florbal chlapci.

  Dňa 16.5. sme hrali florbalový turnaj na základnej škole Fatranskej. Naši chlapci hrali vyrovnané zápasy, ale nakoniec sme nepostúpili zo skupiny. Chlapci si dobre zahrali a nazbierali potrebné skúsenosti do budúcna.

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Pracovné vyučovanie 3.A.

  Žiaci 3.A triedy si na hodine pracovného vyučovania pripravili chutné nátierky, ktoré boli výborné.

 • Nikol Drlíková zo 7.A sa v celoslovenskej súťaži „Svätoplukovo kráľovstvo ožíva“ v literárnej časti umiestnila na 3. mieste. Zaujala básňou o Cyrilovi a Metodovi. Gratulujeme k úspechu!

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň matiek 5.A.

  Žiaci 5.A triedy pripravili malé prekvapenie pre ich výnimočné mamičky.

 • Za obetovasť, lásku, nehu, starostlivosť, za každú slzu a prebdené noci prajeme všetkým mamkám, mamičkám, babkám, starým mamám i budúcim mamičkám krásny DEŇ MATIEK!

  Kolektív Základnej školy s materskou školou Rišňovce

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Futbal chlapci.

  Žiaci našej školy sa 22.4.2022 zúčastnili na futbalovom turnaji medzi základnými školami. Chlapci piateho a šiesteho ročníka si zmerali sily s ostatnými školami. Nakoniec sme obsadili 5. miesto. Chlapcom gratulujeme.

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Zdobenie mája 3.A.

  Žiaci 3.A.triedy si ozdobili máj. Bolo príjemne a veselo.

 • Pri príležitosti Dňa Zeme žiaci 9.A prezentovali svojim spolužiakom 22 ekotipov slovom i názorne.Svojimi šatami vyrobenými z odpadu (plastov) chceli poukázať na dôležitosť zmeny správania každého z nás v duchu udržateľnosti pestrofarebného života na našej krásnej planéte Zem. Predpokladá sa, že v roku 2050 bude viac plastov ako rýb v mori. Nikto si neželá, aby o pár rokov i ľudstvo sa ocitlo v podobnom nezdravom prostredí ako tieto ryby. Urobme Zem zdravšou a krajšou! Stačí sa len inšpirovať!

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Taktické cvičenie.

  Dňa 20.4.2022 sa v našej škole uskutočnilo taktické cvičenie v spolupráci s hasičským zborom z Rišňoviec a Rumanovej. Ďakujeme.

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Technika 5.A - Vtáčie búdky.

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Geografická exkurzia – "Spoznaj krásu Západných Karpát a goralskú kultúru".

  Žiaci 9. ročníka sa zúčastnili na geografickej exkurzii – "Spoznaj krásu Západných Karpát a goralskú kultúru" v dňoch 11.4. 2022 – 12.4. 2022. Zážitkovým spôsobom, prostredníctvom aktivít lesného pedagóga a horského vodcu, získali priamo v krásnom prostredí Belianskych Tatier vedomosti i zručnosti z oblasti vysokohorského života (fauna, flóra, ochrana životného prostredia, význam rovnováhy v prírode a následky jej narušenia, bezpečnosť a prvá pomoc vo vysokohorskom prostredí) a spoznali goralskú kultúru, jej tradície účasťou na „goralskej svadbe“ v Ždiari, kde sa z dvojice slobodných žiakov stali "zadaní":-) Okrem Belianskych Tatier spoznali i krásu Vysokých Tatier (Starý Smokovec, Hrebienok) a zažili pravé vysokohorské počasie. Svoje putovanie sme zakončili symbolicky v ľadovom dome na pútnickom mieste – Katedrála sv. Jakuba (Španielsko) a v imaginárnom svete Tricklandie v Starom Smokovci. Výstupom z exkurzie sú práce žiakov: ilustrované náčrty trasy s významnými geografickými bodmi a propagačný plagát „vlastnej cestovnej kancelárie“ s popisom navštívených miest doplnený vlastnými fotografiami, prírodninami a zážitkami.

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Medzinárodný deň florbalu.

  Medzinárodný deň florbalu sa uskutočnil 12.4.2022. Naša škola sa samozrejme zapojila s veľkou radosťou. Všetky zúčastnené deti sa veľmi zabavili, zahrali si čoraz viacej populárnu hru a našli si veľa kamarátov aj z iných tried.

 • Natálka, Hanka a Dominika sa zúčastnili dekanátneho kola Biblickej olympiády a získali pekné tretie miesto. Gratulujeme

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Rišňovce 427
  Rišňovce 427, 95121 Rišňovce
 • 0918 484 944 - riaditeľka školy

  +421 37 7828721

Fotogaléria